کاربرد

نوع محصول: نخ صنعتی دنیر پلی استر با استحکام بالا و کم انقباض، سری نخ های صنعتی نایلونی با مقاومت بالا و کم انقباض، نایلون رنگرزی نایلون 6، نایلون 66، نخ صنعتی دنیر ریز پلی استر رنگی، بازیافت شده، شعله نایلون بازدارنده 6، نخ صنعتی دنیر ریز پلی استر.کاربرد: نخ خیاطی درجه بالا، نخ تور ماهیگیری، تار، مش مخصوص و غیره تا نخ ریسیده شده با هسته، پارچه پایه نیروی باد، پارچه نخی، پارچه مرغوب و غیره.