پرونده تعاونی

1. ایجاد ایستگاه کاری فارغ التحصیل جیانگ سو با دانشگاه سوچو به طور مشترک یک مرکز نوآوری مشترک فیبر مصنوعی متمایز با دانشگاه سوچو بسازید.2. تاسیس مرکز مهندسی فناوری تحقیق و توسعه مواد فیبر کاربردی با استحکام بالا با دانشگاه دونگوآ.3. تأسیس مرکز تحقیق و توسعه فیبر کاربردی با دانشگاه سوچو.